Coaching Ontològic

Concepte

Un Coach és un professional capaç d’observar i intervenir en la manera que la gent actua per prendre avantatge de les seves competències i talents en un camp determinat

El Coach Ontològic és un tipus particular de coach, capaç d’observar com els éssers humans construïm interpretacions sobre la nostra pròpia existència, que són reflectides a través de les nostres emocions, corporalitat i l’ús del llenguatge

El paper d’un coach

A través de la conversa, un coach ontològic professional és capaç d’assistir a altres intervenint en les interpretacions sobre les quals construeixen la seva existència i com elles poden ser canviades

Un coach ontològic professional té la capacitat d’intervenir en els diversos dominis de la vida humana, preocupacions personals o professionals

Coaching és una relació formalitzada amb un individu o un grup per desenvolupar el seu potencial, millorar la perfomance, alinear èxits i resultats personals i / o en una organització

El Fenomen de l’Observador

Els éssers humans som observadors del món, vivim en sistemes que viuen en el llenguatge i mitjançant el llenguatge fem interpretacions sobre com el món és per a nosaltres

Aquestes interpretacions també estan acotades per la interpretació de l’entorn en el qual ens hem desenvolupat i on ens movem actualment

Ens porta a pensar que a això que anomenem «la realitat», és una interpretació personal que fem en un moment determinat, basat en interpretacions, opinions i judicis que pertanyen a una comunitat i en relació a preocupacions futures

Postulats i Principis

El Coaching s’assenta sobre el marc teòric proveït per la Ontologia del Llenguatge, que ofereix una nova interpretació del que significa ser humà

Els postulats bàsics de la Ontologia del llenguatge són:

Interpretar els éssers humans com a éssers lingüístics

Interpretar al llenguatge com generatiu

Interpretar que els éssers humans es creen a si mateixos en el llenguatge i a través d’ell

Els principis generals del coaching ontològic són:

No sabem com són les coses. Només sabem com les interpretem

No només actuem d’acord al que som, també som d’acord a com actuem

L’acció genera ser. Un esdevé d’acord al que fa

 

El Coach afronta la manera directa de fer les coses, a nivell de persones com d’equips, i per això el podem considerar com un complement de la Capacitació transformacional, de l’entrenament. Les assessories i consultories estan mes referides a aspectes estratègics, el coaching va encaminat a l’acció, a l’aplicació de les estratègies mateixes

 

El paper i habilitats del bon coach

Observem que hi ha quatre grans elements necessaris que es presenten en tot procés de coaching, el coach, el coachee (client), les reunions periòdiques i el Pla de Desenvolupament Individual. Potser el més important i la clau de tot procés de coaching és el coach

«El coach no és un solucionador de problemes, un mestre, un conseller, un instructor, ni tan sols un expert, és un facilitador, un assessor, un elevador de consciència» John Whitmore – Entrenant per a l’exercici empresarial

Amb aquesta frase podem resumir en poques paraules quin s’espera que sigui el paper de tot bon coach